TOPOR🔥ZHEST🔥NOVOSTY🔥GORYACHIE🔥 🅄🄺🅁🄰🄸🄽🄰 🅅🄾🄸🄽🄰 🅅🄾🅈🄽🄰 🅁🄾🅂🅂🄸🄰 🄼🄾🅂🄺🅅🄰